Cum se declară indexul de apă rece?

Asociațiile de proprietari atunci când contractează un administrator, au de ales între a cere administratorului, prin contractul de prestări servicii, citirea indexilor de apă, de obicei, pentru contoarele situate pe casa scării, în blocurile nou construite, ce permit accesul la orice oră și-n orice zi a cititorului (administrator sau persoană delegată de acesta) sau, declararea pe proprie semnătură a indexului de apă, la casieria unității administrative în zilele de încasare.

O practică administrativă bună, recomandă ca declararea să fie făcută de către consumator și verificată din 3 în 3 luni sau din 6 în 6 luni de către administrator, din următoarele motive:

  • reduce costurile administrative: declararea de către proprietar, reduce costurile unui serviciu în plus pe care administratorul îl poate taxa; 
  • declararea constă în eliberarea unui index (document tipizat) în original și copie de către administrator (pentru cei ce lucrează în baza sistemelor informatice) prin care se poate observa consumul vechi și nou și care reprezintă dovada luării în evidența
  • declararea este semnată de către proprietar, căpătând valoare de document justificativ (prin care chiar administratorul poate fi tras la răspundere în caz de neluare în seamă a consumului); 
  • este o procedură clară, bazată pe documente justificative eliberate de administrație, prin care citirea se face de către proprietar, verificarea și regularizarea făcându-se de administrator, la un anumit interval, cu costuri reduse pentru asociație; 

Declararea, este recomandabil a se face la intervale de 30 de zile, în prima parte a lunii, între 1 și 15 ale lunii. Declararea la alte intervale (3 zile între declarări, sau 60 de zile între declarări) permite administratorului să decidă asupra metodei prin care vă va calcula consumul pe apartament: la paușal, pentru nedeclarare la timp sau prin regula de trei simplă. Alte metode de estimare a consumului de apă în caz de declarare decalată, nu sunt recomandate deoarece vin în defavoarea proprietarului sau a asociației, după caz.

Taguri: index apa, rece, apa calda, consum, contoar, declarare, asociatie proprietari