Ce este registrul de casă și cum trebuie completat?

Registrul de casă servește ca document de înregistrare operativă a cheltuielilor și încasărilor realizate prin casieria unității. În cazul asociațiilor de proprietari, rolul registrului de casă este de a evidenția chitanțele eliberate proprietarilor în urma achitării cotelor de întreținere și de a urmării plățile efectuate către furnizorii de servicii. Se întocmește zilnic de către casierul unității, în două exemplare. Soldul de casă de la sfârșitul zilei se reportează pentru ziua următoare.

În cazul asociațiilor care își țin contabilitatea în partidă dublă, exemplarul numărul #2, circulă pe la departamentului financiar-contabil pentru a se verifica acuratețea sumelor încasate și dispozițiile legale cu privire la operațiunile de casă. Registrele de casă se arhivează la casieria unității și în cadrul departamentului de contabilitate.

Taguri: registrul de casa, document de inregistrare, completat, plati efectuate, incasari, financiar-contabil, soldul de casa, departament, dispozitii legale