Statutul asociației de proprietari, ce trebuie să cuprindă?

Cu toate că este recomandabil să apelați la o societate cu expertiză în domeniul înființării asociației de proprietari (ne puteți contacta pentru ajutor) - în cazul în care vă aventurați singuri în această direcție, vă aducem la cunoștință ca statutul asociației de proprietari trebuie să curpindă în mod obligatoriu:

  • Denumirea asociației de proprietari;
  • Forma juridică (drept privat, nonprofit, legea în baza constituirii);
  • Obiectul de activitate și scopul;
  • Sediul, durata, membrii constitutivi ai asociației;
  • Patrimoniul;
  • Structura organizatorică, ierarhia;
  • Bugetul, obligațiile, drepturile;
  • Dizolvarea și dispoziții finale;
Taguri: statut asociatie de proprietari, denumire, forma juridica, obiectul de activitate, scopul, sediul, durata, membrii constitutivi, patrimoniu, organigrama, buget, dizolvare, dispozitii finale