Se pot aplica penalizări dacă nu este înființată asociația de proprietari și formal este cea veche de locatari?

Daca nu este înființată asociația de proprietari nu se pot aplica penalizări proprii. Legislația care la vremea respectivă reglementa asociațiile de locatari nu prevedea că asociația de locatari are dreptul să stabilească un sistem propriu de penalizări așa cum astăzi prevede legea pentru asociațiile de proprietari.

Pânâ la înființarea asociației de proprietari singurul lucru pe care îl poate face asociația de locatari este să repartizeze restanțierilor penalizările impuse de furnizorii de servicii, în mod proporțional (coeficient) cu valoarea restanței raportată la valoarea penalizării impuse de furnizor și cu numărul de zile de întârziere la plata cotelor de întreținere în perioada supusă penalizărilor, consemnată în factura emisă de furnizorul respectiv.

Taguri: asosciatia de proprietari, locatari, penalizari proprii, legislatia, reglementari asociatii de locatari, sistem propriu de penalizari, factura, furnizor, numarul de zile intarziere