Care este cea mai simplă și mai eficace soluție pentru ca proprietarii să fie protejați împotriva unei eventuale fraude din partea administratorului?

Cea mai bună soluție de prevenire a fraudelor precum și de recuperare a prejudiciilor, pe lângă existența unui președinte și a unui cenzor care își respectă atribuțiile pentru care au fost aleși, constă în semnarea la data angajării/contractării sale a unui angajament cu caracter de titlu executoriu de către adiministrator ca anexă la contractul de muncă sau convenția civilă/contractul de prestări servicii conform prevederilor legale și modelelor precizate de legislația în vigoare.

În baza acestui angajament dacă se produce o pagubă din vina administratorului, recunoscută sau dovedită printr-o expertiză financiar-contabilă, se evită acțiunea pe cale penală sau pe cale civilă în instanța de judecată acționâdu-se direct pe calea executorului judecătoresc pentru recuperarea prejudiciului produs de administrator. Dacă persoana nu acceptă semnarea acestui angajament atunci comitetul executiv nu va angaja persoana respectivă iar proprietarii sunt salvați din start de la o eventuală fraudă. Prin angajamentul scris persoana care dorește să presteze activitatea de administrare nu se obligă decât să fie cinstit, corect, serios și să respecte legea.

Taguri: fraude, asociatii de proprietari, presedinte, titlu executoriu, cinstit, corect, serios, paguba, angajament, expertiza financiar contabila, conventie civila, contract prestari servicii